www.gesz18.hu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap Intézményi információk Iskolák Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium

E-mail

Iskolánk az Apponyi Albert II. sz. polgári fiúiskola jogutódjaként, jelenlegi helyén 1958 óta működik. Vörösmarty Mihály nevét 1990-ben vette fel a család még élő tagjainak egyetértésével és jelenlétében.

1991/92-es tanévtől közös igazgatású, +általános és gimnáziumi korosztály oktatásával és nevelésével foglalkozó, önkormányzati fenntartású intézmény.

Mind az általános iskolában, mind a gimnáziumban csak speciális tantervű osztályok működnek, ahol ének-zenei, angol és német idegen nyelvi képességfejlesztés folyik. Az iskola a humán értékek átadását tartja kiemelt nevelési feladatának. Ennek egyik eleme a zenei képzés, amely alkalmat nyújt a zeneirodalom remekműveinek megismerésére és a zeneértő közönség alakítására, valamint a zenei tehetségek felfedezésére és fejlesztésére. A kórusok sikerét rádiófelvételek, több CD megjelentetése, nemzetközi első és második versenyhelyezések fémjelzik. Kilenc nyugat-európai iskolával ápolnak kórusbarátságot a zenetagozatos osztályok. Gyakoriak a külföldi, zeneakadémiai és rádiószereplések. A nyelv-oktatás célja a diákok idegen nyelvi műveltségének megteremtése és növelése, a konvertálható nyelvtudás megszerzése, amit a külföldi nyelvgyakorlási lehetőség is segít. Az angol-német speciális tantervű osztályainkban a 1., 2. osztályban heti 2, 3. osztályban 2,5 órában, a 4. osztálytól heti 5 órában tanítjuk a választott nyelvet.

Az iskola másik erőssége az irodalmi tehetséggondozás. A versmondás szeretete hívta életre a kerületi és budapesti Vörösmarty szavalóversenyt, a legjobb fővárosi versmondók és a neves zsűri örömére.

Iskolánknak nincs körzete, tehát minden érdeklődő, leendő 1. osztályos tanulót szívesen fogadunk. A gyermekek képességének, figyelmének, gondolkodásának felmérését stb. – ismerkedés jellegű beszélgetésen – az iskola alsó tagozat munkaközössége végzi (március elején).

A zene tagozatra jelentkezők közül a legtehetségesebbeket az ének szaktanárok hallás és ritmusérzék szerint választják ki. A zenei osztályosok tanóra keretében tanulnak furulyázni, és heti 2 órában énekkari keretek között készülnek a különböző szereplésekre.

Mindkét tagozatról jelentkezhetnek a jó mozgású, hajlékony, megfelelő fizikai adottságokkal rendelkező lányok a ritmikus sportgimnasztika csoportba, akik hetente három különórán részesülnek sportművészeti oktatásban.

Minden tanuló tanul néptáncot, melynek sikerességét az év végi színvonalas bemutatók igazolják.

Hangszer tanulására bármely osztályba járó tehetséges tanulónak lehetősége van. A Dohnányi Ernő Zeneiskola tanárai a Vörösmarty iskolában tartanak délutánonként zene- és szolfézsórákat.

Az alsó tagozaton zömmel úgynevezett nagy felmenő, gurulásos rendszerben dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy minden osztálynak 2-2 tanító nénije van, és 4 éven keresztül, a tárgyakat megosztva mindketten tanítanak délelőtt, és délután a napköziben is foglalkoznak a gyerekekkel. Minden osztálynak saját tanterme van: itt folyik a délelőtti tanulás és a délutáni napközis munka.

Az óraközi szüneteket, melyek 15 percesek, a gyerekek a nagy udvaron töltik.

A Pedagógiai Intézet által szervezett tantárgyi teljesítménymérések igazolják, hogy tanulóink általában a kerületi és fővárosi átlagok fölött teljesítenek.

Minden évben eredményesen veszünk részt a különböző tanulmányi és egyéb versenyeken.