www.gesz18.hu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap Intézményi információk Iskolák Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola

Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola

E-mail

 

Iskolánkba elsősorban a közelben található Gloriett-lakótelepről, illetve a Szentlőrinc-telepről járnak tanulók. Intézményünk nevelői immár 40 éve törekednek a tanulás megszerettetésére. Az 1-2. osztályos tanulók külön épületben, zöld környezetben a Feál tagiskolában; a 3-8. évfolyam diákjai a Darus utcai épületben tanulhatnak. Iskolánkban jelenleg 20 osztály van.

Az általános tantervű osztályaink alsó tagozatos diákjai a mindennapos testnevelés óra mellett a közeli uszodába is járnak. A rendszeres testmozgást délutáni sportfoglalkozásokkal is igyekszünk biztosítani. Azok a gyerekek, akiknek a szülei az emelt óraszámú matematikaoktatást választották, magasabb óraszámban ismerkednek a számok világával, és a 3. osztálytól lehetőségük nyílik az informatikaképzésre is.

Idegennyelv-oktatás (angol, német) már az első évben van iskolánkban. A 2000-2001-es tanévtől került bevezetésre a magyar-német két tannyelvű oktatás. A tanítás a mindennapos német nyelvi órákon csoportbontásban valósul meg.1-2. évfolyamon a rajz, ének, környezetismeret; 3-4 évfolyamon rajz, testnevelés, környezetismeret; 5-8. évfolyamon az országismeret, testnevelés és történelem tantárgyakat tanítjuk német nyelven. A nyelvtanulás elmélyítését a több éve sikeresen működő csereprogramok is segítik. A hatékony nyelvtanítás eredményeként több tehetséges gyermekünk sikeres alap- és középfokú nyelvvizsgát tett a 8. évfolyam végén.

Pedagógusaink igyekeznek a legfrissebb módszereket alkalmazni a tanórákon. Munkánk eredményességét a tanulmányi versenyek sikerei bizonyítják. A tehetséggondozás mellett a segítségre szorulókat korrepetálásokkal, fejlesztő foglalkozásokkal igyekszünk felzárkóztatni. Végzős tanítványaink felvételi eredményei alapján úgy érezzük, hogy eredményes tovább tanulás lehetőségét is biztosítani tudjuk.

A környezettudatos magatartás kialakítása kiemelt szerepet tölt be életünkben, hiszen 2005-től Ökoiskola vagyunk, 2012-ben elnyertük az Örökös Ökoiskola címet. Iskolánk só termét nemcsak diákjaink, hanem a kerületi lakosok is ingyen látogathatják.

Nagy lelkesedéssel veszünk részt a JAM- munkában, mellyel diákjaink vállalkozásban való jártasságát szeretnénk kialakítani. Fontosnak tartjuk a közösség formálását, a tanár-diák kapcsolat színvonalának emelését. Diákönkormányzatunk évek óta hatékonyan segíti az iskola működését.

A szabadidős tevékenységeket a diákok és a szüleik igényei alapján szervezzük; számos szakkör várja az érdeklődőket. A nyelvi és nyári táborok gazdag programjai még színesebbé teszik tanulóink életét. A Határtalanul! pályázat keretében hetedikes tanítványaink Erdély csodálatos tájait barangolhatják be. Nagyon büszkék vagyunk hagyományainkra, melyek színvonalas programjai nagy népszerűségnek örvendenek: szüreti bál, az alapítványi-bál, a Darus-nap stb.