Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda

Nyomtatás

Óvodánk a Havanna lakótelep szélén, a Kondor Béla sétány végén található, szinte egyidős a lakóteleppel. 1984 óta fogadjuk a gyermekeket óvodánk 7 csoportjában. Óvodánk dolgozói barátságos, szeretetteljes, elfogadó környezetet alakítanak ki, változatos tevékenységformákkal biztosítjuk a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztését. Helyi nevelési programunk a „Mocorgó” nevet viseli – mivel izgő-mozgó, mocorgó lakótelepi gyermekek számára készült. Speciális célkitűzéseinkben évek óta az egészséges életmódra nevelés játssza a fő szerepet, kiemelt feladatunk a gyermekek mozgásigényének kielégítése, mozgásuk fejlesztése, valamint a sportolás. Célunk eléréséhez felhasználjuk – szolgáltatás formájában a külső sportolási lehetőségeket: úszás, football, ritmikus gimnasztika. A csoportok napirendjét úgy szervezzük, hogy játékra és mozgásra elegendő idő jusson és a gyermekek minél több időt tölthessenek a szabadban. Sajátos arculatunk másik oldalát az óvodában működő beszédjavító csoportban folyó nevelő-oktató munka képezi. Nyitottságunkkal lehetővé tesszük a szülőknek, hogy igényeiknek megfelelően alakítsák ki kapcsolatukat az óvodával és aktív részesei legyenek gyermekük óvodai nevelésének.