Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda

Nyomtatás

Óvodánk a Havanna-lakótelepen, a Kondor Béla Közösségi Ház szomszédságában a sétány elején található. Az óvoda egyidős a lakóteleppel: 1981 óta fogadjuk a bennünket választó szülők gyermekeit. Hat jól felszerelt csoportunkban gyermekszerető, jó kedélyű, a gyermekre odafigyelő, sokéves tapasztalattal rendelkező, stabil, összeszokott, magasan képzett, az óvónői pályát hivatásnak tekintő óvónői páros dolgozik. „Mesével kerek a világ” című, helyi nevelési programunkban kiemelt célként fogalmaztuk meg az anyanyelvi nevelést; a gyermekek beszédkultúrájának fejlesztését, szókincsük bővítését, a helyes szóejtés megtanítását. Az irodalmi nevelés: mese- és versmondás, bábozás, dramatizálás – kedves hagyományokat teremtve – ünnepeinket is színesíti (irodalmi délelőtt, felnőtt meseszínház gyermeknapra, a bábszínház vendégjátéka óvodánkban). Nagy gondot fordítunk az egészségnevelésre, hogy rendszeresen minél több időt töltsünk a szabadban. Minden gyermek számot tarthat a nyugodt, szeretetteljes bánásmódra, és külön figyelmet fordítunk mind a kimagasló képességű, mind a fokozott fejlesztésre szorulókra. Mint idáig, a jövőben is törekszünk az értelmes együttnevelésre, a család bizalmának megnyerésére.

A fejlesztendő gyermekekkel gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus foglalkozik, a helyes kiejtést és artikulációt logopédus javítja, munkánkat pszichológus, is segíti.

Nagy gondot fordítunk az egészségnevelésre, a sportolásra.

Gyermekeink sok időt töltenek a szabadban és sok gyümölcsöt fogyasztanak.

Nagycsoportosaink a közeli Park uszodában ismerkednek a vízzel, úszni tanulnak.