Pestszentimrei Vackor Óvoda - Kindergarten Vackor

Nyomtatás

 

Nevelőtestületünk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának megfelelően készíttette el saját helyi programját.

Sajátosságként jelenik meg programunkban, hogy intézményünk két tagóvodából és egy anya óvodából áll. Természetesnek érezzük, hogy helyi programunk alapelvét a mozgást, és a mozgásfejlesztést, továbbá a hagyományápolást, valamennyien azonos módon kezeljük, és ehhez adjuk hozzá környezetünk óvására, ápolására, gondozására irányuló nevelési törekvéseinket.

Programunkban figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési igényeit.

A helyi program széles skálája alkalmazkodik a mai kor, a környezet és a szülők elvárásaihoz: